Fondens förvaltning

Fonden och dess ärenden sköts av en delegation som fondens medlemmar valt och av en styrelse
som delegationen valt. I delegationen är alla medlemmar i ersättningsfonden representerade. Ordförande för delegationen är Jani Eloranta och vice ordförande är Kirsi Lauslahti.

Styrelse

Päivi Kuoppa, ordförande
Jussi Sokka, vice ordförande
Taina Ahvenjärvi
Antti Kuosmanen
Jaana Pohjanheimo
Bengt Wahlström

Ombudsman är jur.kand. Mirjami Kajander-Saarikoski