Fondens förvaltning

Fonden och dess ärenden sköts av en delegation som fondens medlemmar valt och av en styrelse
som delegationen valt. I delegationen är alla medlemmar i ersättningsfonden representerade. Ordförande för delegationen är Petri Viertiö och vice ordförande är Kirsi Lauslahti.

Styrelse

Jaana Pohjanheimo, ordförande
Päivi Kuoppa, vice ordförande
Taina Ahvenjärvi
Antti Kuosmanen
Jussi Sokka
Bengt Wahlström

Ombudsman är jur.kand., CESGA Mirjami Kajander-Saarikoski